Cách Xác Định Hướng Nhà Hợp Với Tuổi Theo Năm Sinh Khi Đi Mua Nhà


[tintuc]

Trong phong thủy Tử Vi về chọn hướng nhà được chia làm 2 hướng chính:

+ Đông tứ trạch: Đông, Đông Nam, Nam, Bắc.
+ Tây tứ trạch: Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc.

☯️ Quy tắc quái số tưng ứng với hướng:

+ Quái số 1,3,4,9 thì thuộc hướng Đông tứ trạch.
+ Quái số 2, 5, 6,7,8 thì thuộc hướng Tây tứ trạch.

☯️ Cách tính hướng hợp với tuổi theo năm sinh:

1️⃣ Cách tính hướng hợp với tuổi theo năm sinh đối với gia chủ là Nam:

+ Bước 1: Lấy 2 số cuối của năm sinh cộng lại với nhau.
+ Bước 2: Lấy tổng của số tìm được ở trên cộng lại với nhau. (Chúng ta lấy tổng cộng lại với nhau cho đến khi tổng đó là một chữ số.)
+ Bước 3: Lấy 10 trừ đi tổng vừa tìm được, lấy kết quả dò với quái số ở trên, ta sẻ tìm được hướng nhà họp với Nam gia chủ.

Ví dụ: Năm sinh 1987.
+ Bước 1: Lấy 8 + 7 = 15
+ Bước 2: Lấy 1 + 5 = 6
+ Bước 3: Lấy 10 - 6 = 4
4 là kết quả cuối cùng, dò vào Quái số ở trên thì số 4 tương ứng với Đông tứ trạch. Nam gia chủ nên chọn mua nhà hướng Đông tứ trạch: Đông, Đông Nam, Nam, Bắc.

2️⃣ Cách tính hướng hợp với tuổi theo năm sinh đối với gia chủ là Nữ:

+ Bước 1: Lấy 2 số cuối của năm sinh cộng lại với nhau.
+ Bước 2: Lấy tổng của số tìm được ở trên cộng lại với nhau. (Chúng ta lấy tổng cộng lại với nhau cho đến khi tổng đó là một chữ số.)
+ Bước 3: Lấy kết quả vừa tìm được cộng cộng với 5.
Khi cộng 5 vào kết quả cuối cùng sẽ xảy ra 2 trường hợp:
* Trường hợp 1: Nếu kết quả nằm trong khoảng 1 đến 9 thì để nguyên, gáp vào quái số.
* Trường hợp 2: Kết quả lớn hơn 9 thì lập lại bước 1 và 2 đến khi có kết quả cuối cùng, lúc đó gáp vào quái số.

Ví dụ:
- Trường hợp 1: Kết quả nằm trong 1 đến 9.
* Nữ sinh năm 1991:
+ Bước 1: Lấy 9+1 =10
+ Bước 2: Lấy 1+0=1
+ Tới đây lấy kết quả cộng với 5
+ Bước 3: Lấy 1+5 = 6
6 là kết quả cuối cùng dò vào quái số trên là Tây tứ trạch.
Nữ gia chủ nên chọn mua nhà hướng Tây tứ trạch: Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc.
- Trường hợp 2: Kết quả lớn hơn 9.
Nữ sinh năm 1987:
+ Bước 1: Lấy 8 + 7 = 15
+ Bước 2: Tiếp tục lấy 1 + 5 = 6
+ Bước: 3 lấy 6 + 5= 11
+ Lập lại bước 1: 1 + 1 = 2
2 là kết quả cuối cùng dò vào quái số trên sẽ là Tây tứ trạch.
Nữ gia chủ nên chọn mua nhà hướng Tây tứ trạch: Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc.
[/tintuc]