+ bán nhà ngô thời nhiệm quận 3
+ bán nhà 6b ngô thời nhiệm
+ bán nhà đường ngô thời nhiệm quận 3
+ bán nhà 6b ngô thời nhiệm quận 3